Innstilt av Statnett på Røssåga etappe 3

KNAS er innstilt av Statnett på Røssåga etappe 3. Arbeidet tar til i februar/mars og ferdigstilles før ferien.