Knas vinner oppdrag på Fv355 i Rana

Knas skal som UE til Mesta AS utføre graving og sprenging på Fv355 i Rana. Arbeidet oppstartes i OKT/NOV 17 og fullføres sommeren 2018.