Landmåler

Stikningsarbeider/landmåler veg/anlegg

Stikningsarbeid på våre anlegg med veier, ledningsanlegg, tomtefelt o.l. Bruk av GPS, totalstasjon og EDB. Det må påregnes en del reisevirksomhet i denne jobben. Dette er en stilling som vil kunne dekkes med eks Teknisk Fagskole / Bachelor Ingeniør.Krav til kompetanse

  • Praksis: Tekniker (bygg og anlegg)
Stillingsnummer: 1824 – 2017 – 11 – 000008 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde Reg av arb.giver på nav.no