Arbeid i Holandsvika

KNAS skal kjøre 60 000 m3 masse for oppfylling i Holandsvika industriområde.

KNAS utfører arbeid i Holandsvika for Vefsn Kommune.