Mottak av returasfalt

Forsmolia steinbrudd er godkjent som mottak for returasfalt.

Vi knuser både asfalt og betong.  Asfalten knuses til ønsket fraksjon slik at den kan brukes i ny vegoppbygging. Betongen knuses og  armering tas ut, slik at den rene betongen kan brukes som fyllmasse, og armeringen kan fraktes til Mo i Rana for omsmelting og resirkulering.

For priser, send en forespørsel til post@knas.as , så gir vi dere et tilbud.

Før leveranse på egenerklæringen for levering av rene masser fylles ut.

Egenerklæring levering av rene masser

Godkjente mottak av returasfalt Nordland