Prisliste Forsmolia

KNAS – Kolbjørn Nilsskog as

Skjervstadvegen 13, 8658 Mosjøen

www.knas.as  – post@knas,as

Sentralbord: 75176677   –  org nr 974443821MVA

Mosjøen 22.05.2018

Artikkel nr. Fraksjon
2001 Kult 20-120
2003 / 2002 Pukk 1 trins  0-22 / 0-32
5105 Pukk 2 trins  0-16
2007 / 2008 Pukk 1 trins 0-64 / 25-64
2012 Pukk 2 trins 2-6
2051 Pukk 2-4 (Avinor)
2015 Pukk 2 trins 8-11
2010 Pukk 2 trins 8-16
2032 Kult 20-90
2011 Pukk 2 trins 8-22
2004 Pukk 0-8
2006 Pukk 0-2
2025 Pukk 0-120
1012 Bruddsubb 0-18
2019 Pukk 2 trins 31,5-63
2009 Sprengtstein 0-800
2021 Masser Hengerlass personbil
3052 Knust asfalt 0-16
3053 Knust asfalt 0-120
2027 Utharp av asfalt 0-18
2041 Kult 0-250/300
2009 Sprengtstein 0-800
1010 Jord
2034 Jord Hengerlass personbil
2020 Mottak av returasfalt

Spør om pristilbud.

Priser er opplastet uten merverdiavgift..

Transport kommer i tillegg.

Åpningstider: Mandag-Fredag   kl. 07:00-15:00

Kontakt Frode Wik, Plassleder Forsmolia mobil 909 95 481