Siste nyheter

Gratulerer med dagen Stian Jarnæs, feir som seg hør og bør🎉🎉😁😁 ...

View on Facebook

Jan Helge Lian vår eminente formann/ driftsleder fyller år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Feir med måte🎉🎉 ...

View on Facebook

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter:

ANLEGGSLEDER

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

• Ledelse og organisering av tildelte kontrakter
• Delta på byggemøter med byggherren
• Delta på overlevering Marked -Drift
• Påse at anleggene utføres til de krav som kontrakten setter til HMS-kvalitet og pris
• Dokumentere utført arbeid og kvalitet i henhold til kvalitetskrav
• Lede HMS arbeid på tildelt prosjekt
• Oppfølging av egne og innleide entreprenører
• Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura.
• Oppfølging og utarbeidelse av prognoser.
• Behandle avvik/endringsmeldinger
• Planlegge ressursfordelingen på prosjektet
• Utarbeide fremdriftsplaner på alle tildelte prosjekt før oppstart
• Bidra til holdningsskapende arbeid og være god rollemodell
Ønskede kvalifikasjoner
• Samarbeidsvillig
• Strukturert
• Ledererfaring
• Teknisk fagskole

Kolbjørn Nilsskog AS kan tilby gode betingelser for rett person

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Terje Selstad, tlf 417 63 339.
Søknad med CV sendes til post@knas.as. Søknaden merkes Anleggsleder.
Søknadsfrist 31.08.2018
...

View on Facebook

På grunn av ferieavvikling
f.o.m 23 juli - t.o.m 3 august vil det være redusert bemanning.
Vi i KNAS ønsker alle våre ansatte, kunder og forbindelser en riktig god sommer.
...

View on Facebook

I dag vil vi ønske Henrik Bjørhusdal mye til lykke med dagen. En ung og fremdragende maskinkjører vi er stolt av å ha på laget. Feir dagen med måte og nyt resten av ferien🎉🎉 ...

View on Facebook

Vi gratulerer lærlingen vår Ruben Olderli med bestått fagprøve i anleggsmaskinførerfaget idag👏👏👏👏 ...

View on Facebook

3 months ago

KNAS  Kolbjørn Nilsskog

B&G ekspanderer

Bertelsen & Garpestad signerte idag avtale om kjøp av 52,5% av aksjene i Kolbjørn Nilsskog AS (KNAS).
Selskapet blir en del av BG Gruppen, og en strategisk samarbeidspartner for prosjekter i Nord-Norge. KNAS har 60 ansatte og omsetning på ca 80 mill.
...

View on Facebook

3 months ago

KNAS  Kolbjørn Nilsskog

JUBELDAG PÅ HOVLAND!
I dag har vi signert den største kontrakten B&G noen sinne har signert alene!
E6 prosjektet i Mosjøen i Region Nord med en kontraktsverdi for B&G på ca 380 mill kr.

Prosjektbeskrivelse:
Total lengde ny E6. ca 12 km
900 000 m3 fjell skal sprenges.
Total masseflytting ca 1.500.000m3 dvs ca 150 000 lass som skal flyttes på i løpet av ett år.
4 stk betongkonstruksjoner
1 stk trebro
ca 110 000 m2 med asfalt

Den nye veitrassen er i hovedsak utenfor eksisterende terreng.
Prosjektet er lokalisert ca 40 km sør for Mosjøen

Byggetiden på prosjektet er ca 24 mnd.
Prosjektleder for dette prosjektet er Bjørn Ivar Nedrejord. På dette prosjektet vil også vår samarbeidspartner KNAS A/S delta med sin kompetanse og kapasitet.
Dette er det andre prosjektet vårt for Region Nord .
Oppstart på prosjektet vil være like over sommerferien. Det vil forgå litt opprigging fra 1. juli.
Det vil være ca 50 mann i arbeid på dette prosjektet i 24 mnd.

På bildet
Sittende til venstre: Regionveisjef Torbjørn Neimak.
Sittende til høyre: Daglig Leder B&G Øyvind Langemyr.
Stående til venstre: Prosjektleder SVV Bård Nilsen
Stående i midten: Prosjektleder BG Bjørn Ivar Nedrejord.
Stående til høyre: Markedssjef Andreas Roan

Vi takker for tilliten og gleder oss stort til å gå i gang med opprigging og arbeidet.
...

View on Facebook

En av dem som kan sies å ha vært med Kolbjørn Nilsskog AS fra starten og som fortsatt er med på laget feirer dag. Håper dagen har innfridd. Gratulerer så mye med dagen Ole Anton Lukassen. ...

View on Facebook