014 – Statnett grunnarbeider

KNAS utfører grunnarbeider som UE til Pab ved trafostasjoner Røssåga, Trofors og Tunnsjødal
KNAS utfører grunnarbeider som UE til PEAB ved trafostasjoner Røssåga, Trofors og Tunnsjødal

Oppdragets navn: Grunnarbeider Røssåga, Trofor og Tunnsjødal stasjoner

Sted for utførelse: Røssåga, Trofors og Tunnsjødal

Oppdragsgiver: Peab Norge

Referanseperson: Ole Magne Rønning

Periode: 2015-2016

Oppdragets totale verdi: 36 millioner

Kort beskrivelse av oppdraget:

Utførelse av legging av rør, knusing, sprenging og transport ved utbygging av trafostasjoner for Statnett.