019 Nordre Røssåga fase 3

KNAS var hovedentreprenør for Statnett på utvidelse av trafostasjonen Nordre Røssåfa fase 3.

Vi hadde Entreprentor AS med som underentreprenør på betongarbeidene.

Prosjektet starten vinteren 2017 og ferdigstilles våren 2018.

Sveising ?500 r?