020 Fiskløysa kraftverk

KNAS er hovedentreprenør for Norsk Grønnkraft AS.

Vi  etablerer tomt for kraftstasjon, lager rørgrøft og legger 2340m med rør i dimensjonene 1200, 1300 og 1400mm.

Prosjektet startet våren 2017 og skal fullføres vinteren 2018.

 

Video