021 Hundålvatnet damarbeider

KNAS er underentreprenør for NCC som har hovedentreprisen for Helgeland Kraft.

Vi har arbeidet med uttak av stein til forsterkningen av dammen og selve dambyggingen.

Prosjektet startet våren 2017 og skal fullføres våren 2018.