022 Fv355 Stokkvika

KNAS er underentreprenør for MESTA, vi skal ta sprenge ut 12.000 kubikkmeter med berg i ensidig skjæring og bygge opp vegen.

Prosjektet startet høsten 2017 og skal ferdigstilles sommeren 2018. Statens Vegvesen region nord er byggherre.