Anleggsentreprenør i Nordland

Kolbjørn Nilsskog AS er en anleggsentreprenør i BG Gruppen (Bertelsen & Garpestad). Selskapet har røtter helt tilbake til 1970-tallet. Med rundt 50 kompetente ansatte og en godt utstyrt maskinpark, er vi et trygt valg når du trenger en anleggsentreprenør både lokalt og nasjonalt.

Kontakt oss

Om oss

En del av noe større

Kolbjørn Nilsskog AS er stolt av å være del av BG Gruppen – et landsdekkende nettverk av bedrifter og entreprenører innen alt fra grunnarbeid og steinindustri til eiendom og finans. I dag har BG Gruppen 52,5% eierandel i vår bedrift.

 

Åpenhetsloven

Kolbjørn Nilsskog AS, org.nr. 974 443 821, er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og plikter dermed å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven stiller blant annet krav til at den aktuelle virksomhet må kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både internt i Selskapet og i sin leverandørkjede. De virksomhetene som er omfattet av loven, må offentlig redegjøre for de aktsomhetsvurderingene som foretas. Redegjørelsen skal oppdateres og publiseres på selskapets nettside innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. 

Aktsomhetsvurderingene skal foretas i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på området for menneskerettigheter, som samsvarer med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). 

Selskapet har arbeidet med å implementere åpenhetsloven i tråd med OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

fgef