Med lidenskap i hvert prosjekt

Grunnarbeid er ikke bare faget vårt. Det er det vi står opp for å jobbe med hver eneste dag. Det er lidenskapen vår. Vi er opptatt av å dele vår kunnskap og erfaring med oppdragsgivere og på den måten gi kunden merverdi når de benytter oss som anleggsentreprenør.

Kontakt oss

Prosjekter

Kvalitet i alt vi leverer

Knusing av masser

Mølnhusbekken Kraftverk

Mølnhusbekken Kraftverk befinner seg i naturrike Hattfjelldal Kommune. Dette blir ett vannkraftverk som har utløp i Bjørkåselva ved Nordstad. Her har vi fått hoved entreprise og skal bygge rørgate, kraftstasjon og dam. Rørgaten har en lengde på ca 750 meter, utnytter ett fall på ca 70 meter og består av GRP rør i dimensjon 2100 mm. Oppstarten er høsten 2023 og ferdigstillelse blir ca sommeren 2025. 

Vannkraftverket skal produsere fornybar energi og gi Hattfjelldal Kommune økt sikkerhet på kraftforsyningen samt mer strøm til næring. Mølnhusbekken Kraftverk vil gi en produksjon på ca 19 gigawatt timer (GWh), som tilsvarer strømbehovet for ca 760 bolighus.

 

 

(prosjektet er pågående)

Gravemaskin på steinhaug

Boring B&G Hammerfest

Bertelsen & Garpestad AS har fått i oppdrag om å ruste opp Riksvei 94. Dette er en eneste innfartsveien til Hammerfest. Vi er her på plass med vår nye borerigg og hjelper B&G med å bore for sprening av fjell på strekningen Grøtnes - Mollstrand. Dagens vei skal utvides i bredde og det skal bli nye grøfter med fresefelt og høyfjellprofil for å bedre vinterdrift. 

 

 

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Drevja Granitt

Sommeren 2023 åpnet vi ett nytt steinbrudd, ca 15 min vest for Mosjøen. Granittbruddet ligger i naturskjønne Drevja, rett over veien for den æreverdige Drevja kirke. Her tar vi ut og knuser granitt stein. Granitt har en veldig fin lys farge og passer perfekt i f.eks. innkjørsler. Her kan man hente granitt med både lastebil og bil med henger. Årlig beregnet uttak er ca 50 000 tonn.

 

 

 

(prosjektet er pågående)

Gravemaskin på steinhaug

Lundvegen VVA

Lundvegen VVA er et tradisjonelt vann og avløpsprosjekt i Vefsn Kommune. Det er et stort anlegg på ca 1200 meter med VA grøft og oppbygging av ny veg, og ca 120 kummer. Trasè strekker seg helt fra Vefsnvegen og helt opp til Finnbrautvegen. Oppstart av prosjektet er september 2023 og ferdigstillelse av prosjektet er sommeren 2025.

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Nye bygg Alcoa

Alcoa Norway AS avd Mosjøen skal bygge ut og vi har fått gleden av å være med på dette. Det er Stjern Entreprenør AS som har fått tildelt prosjektet og vi er underentreprenøren for grunnlegging av tomtene. Det er 4 bygg totalt som skal opp iløpet av 2023. Det blir nytt GIS bygg, Revamp bygg, Likeretter og filterbygg. 

 

(prosjektet er pågående)

Gravemaskin på steinhaug

Forsmolia Steinbrudd

Forsmolia Steinbrudd er lokalisert rett ved Herringkrysset, ett lite minutt nord for Mosjøen. Dette er vårt eget steinbrudd der vi produserer pukk i alt fra 0-2 til 0-300. Her tar vi imot returasfalt, som vi knuser og som gjenvinnes på andre prosjekt. Vi har også våre egne knuseverk samt borerigg, og ett eget sprengningsteam. Her får du kjøpt masser i både små og store mengder. Årlig produksjonsmengde er på ca 150 000 tonn.

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Alcoa Creep

Alcoa Norway AS har to aluminiumsverk i Norge, og ett av dem ligger i Mosjøen. Dette er Nord-Norges største landbaserte bedrift i antall ansatte, ca 550, og omsetning. Prosjektet Alcoa Creep er et stort prosjekt, der vi legger OPI kanaler for ny strømforsyning. Samt nye vann- og avløpsrør for Vefsn Kommune i Lyngenvegen.

 

(prosjektet er pågående)

Gravemaskin på steinhaug

VVA Stiberget

Stiberget er lokalisert mellom Hals og Breimoen i Mosjøen. Her har det blitt lagt nye vann -og avløpsrør for Vefsn Kommune. Til tross for vanskelige forhold, som mye leire og mye nedbør, så har vi fått lagt nye vann -og avløpsrør helt fra Halsøy og opp til Helligbergvegen. Prosjektet sto ferdig sommeren 2023. 

 

(prosjektet er avsluttet)

Knusing av masser

Utslippsledning Mosjøen Renseanlegg

Da Vefsn kommune skulle bygge nytt renseanlegg, så fikk vi oppdraget på å få på plass utslippsledningen fra dette renseanlegget. Vi har årelang erfaring med VVA så dette gledet vi oss til. Vi bygde en molo ut slik at det skulle gå knirkefritt å få utslippsledningen ut. Vi hadde også dykkere på plass for å sjekke at alt lå til rette under vann. Utslippsledningen er en sikkerhet for renseanlegget i tilfellet det skjer noe med kloakksystemet inne i bygget. Utslippsledningen er ca 100 meter lang og har sand inne i veggene på røret slik at det ligger trygt nede på grunnen. Dette er av rørtypen SESU-pipe ferdig vektede rør. Prosjektet sto ferdig mai 2022. 

 

(prosjektet er avsluttet)

Gravemaskin på steinhaug

Deponi Alcoa Mosjøen

Alcoa Norway AS avd Mosjøen har ett deponi for avfall på Åremma, litt utenfor Mosjøen. Her har vi hatt oppdraget med å lukke gammelt deponi og bygging/utvidelse av nytt deponi. Vi har lagt flere kilometer med duk for å sikre avfall og sikre området for videre deponering.Vi har også oppdraget med drift og vedlikehold av deponiet.

 

 

 

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Smisto Kraftverk

Smisto ligger i naturrike Rødøy Kommune. Her har vi i første omgang gjort om masser fra tunneldriving til omfyllingsmasse for turbinrør. Senere har vi gått i gang med legging av rør i 2 tunneler i forbindelse med kraftverkene. Prosjektet ble ferdigstilt i 2023.

 

(prosjektet er avsluttet)

Gravemaskin på steinhaug

Veivedlikehold Øyfjellet Wind

Øyfjellet vindmøllepark ligger i Vesterfjella vest for Øyfjellet som befinner seg i vakre Mosjøen. Dette er nå Nord-Norges største vindmøllepark med 72 vindmøller spredt i Vesterfjella. Her har vi veivedlikeholdskontrakten og skal sørge for at veiene er brøytet og opprettholdt for trafikk. 

 

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Døgnhvileplass Storjord

Storjord Døgnhvileplass ligger i Saltdal Kommune og var et prosjekt på ca 6,7 millioner kroner. Prosjektet ble tildelt vårt morselskap Bertelsen & Garpestad AS og vi var underentreprenør. Døgnhvileplassen vil bli bygget i tilknytning til Saltdal Turistsenter og vil bestå av seks plasser hvor tungtrafikk kan stille seg opp.  Vi har lagt ny asfalt, lagt opp strøm og ett servicebygg som skal ha fasiliteter som dusj og toalett. Prosjektet sto ferdig sommeren 2020.

 

 

(prosjektet er avsluttet)

Gravemaskin på steinhaug

VVA Hemnesberget

Hemnesberget er ett koselig tettsted som ligger i Hemnes Kommune. Prosjektet VVA var for Hemnes Kommune. Her gravde vi opp gamle rør for vann og avløp, og la nye, både i gaten og opp til husene. Deretter forsterket vi veien og asfalterte.

 

 

 

 

 

(prosjektet er avsluttet)