Med lidenskap i hvert prosjekt

Grunnarbeid er ikke bare faget vårt. Det er det vi står opp for å jobbe med hver eneste dag. Det er lidenskapen vår. Vi er opptatt av å dele vår kunnskap og erfaring med oppdragsgivere og på den måten gi kunden merverdi når de benytter oss som anleggsentreprenør.

Kontakt oss

Prosjekter

Kvalitet i alt vi leverer

Knusing av masser

Nye bygg Alcoa

Alcoa Norway AS avd Mosjøen skal bygge ut og vi har fått gleden av å være med på dette. Det er Stjern Entreprenør AS som har fått tildelt prosjektet og vi er underentreprenøren for grunnlegging av tomtene. Det er 4 bygg totalt som skal opp iløpet av 2023. Det blir nytt GIS bygg, Revamp bygg, Likeretter og filterbygg. 

 

(prosjektet er pågående)

Gravemaskin på steinhaug

Forsmolia Steinbrudd

Forsmolia Steinbrudd er lokalisert rett ved Herringkrysset, ett lite minutt nord for Mosjøen. Dette er vårt eget steinbrudd der vi produserer pukk i alt fra 0-2 til 0-300. Her tar vi imot returasfalt, som vi knuser og som gjenvinnes på andre prosjekt. Vi har også våre egne knuseverk samt borerigg, og ett eget sprengningsteam. Her får du kjøpt masser i både små og store mengder. Årlig produksjonsmengde er på ca 150 000 tonn.

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Alcoa Creep

Alcoa Norway AS har to aluminiumsverk i Norge, og ett av dem ligger i Mosjøen. Dette er Nord-Norges største landbaserte bedrift i antall ansatte, ca 550, og omsetning. Prosjektet Alcoa Creep er et stort prosjekt, der vi legger OPI kanaler for ny strømforsyning. Samt nye vann- og avløpsrør for Vefsn Kommune i Lyngenvegen.

 

(prosjektet er pågående)

Gravemaskin på steinhaug

VVA Stiberget

Stiberget er lokalisert mellom Hals og Breimoen i Mosjøen. Her har det blitt lagt nye vann -og avløpsrør for Vefsn Kommune. Til tross for vanskelige forhold, som mye leire og mye nedbør, så har vi fått lagt nye vann -og avløpsrør helt fra Halsøy og opp til Helligbergvegen. 

 

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Smisto Kraftverk

Smisto ligger i naturrike Rødøy Kommune. Her har vi i første omgang gjort om masser fra tunneldriving til omfyllingsmasse for turbinrør. Senere har vi gått i gang med legging av rør i 2 tunneler i forbindelse med kraftverkene. 

 

(prosjektet er pågående)

Gravemaskin på steinhaug

Veivedlikehold Øyfjellet Wind

Øyfjellet vindmøllepark ligger i Vesterfjella vest for Øyfjellet som befinner seg i vakre Mosjøen. Dette er nå Nord-Norges største vindmøllepark med 72 vindmøller spredt i Vesterfjella. Her har vi veivedlikeholdskontrakten og skal sørge for at veiene er brøytet og opprettholdt for trafikk. 

 

(prosjektet er pågående)

Knusing av masser

Døgnhvileplass Storjord

Storjord Døgnhvileplass ligger i Saltdal Kommune og var et prosjekt på ca 6,7 millioner kroner. Prosjektet ble tildelt vårt morselskap Bertelsen & Garpestad AS og vi var underentreprenør. Døgnhvileplassen vil bli bygget i tilknytning til Saltdal Turistsenter og vil bestå av seks plasser hvor tungtrafikk kan stille seg opp.  Vi har lagt ny asfalt, lagt opp strøm og ett servicebygg som skal ha fasiliteter som dusj og toalett. Prosjektet sto ferdig sommeren 2020.

 

 

(prosjektet er avsluttet)

Gravemaskin på steinhaug

VVA Hemnesberget

Hemnesberget er ett koselig tettsted som ligger i Hemnes Kommune. Prosjektet VVA var for Hemnes Kommune. Her gravde vi opp gamle rør for vann og avløp, og la nye, både i gaten og opp til husene. Deretter forsterket vi veien og asfalterte.

 

 

 

 

 

(prosjektet er avsluttet)